REKLAMA JAKO CZYNNIK WPŁYWU NA DZIECI
Reklama jest wszechobecna i ma wpływ na ludzi w różnym wieku i o różnych preferencjach. Niemniej jednak, jej wpływ na dzieci jest szczególnie znaczący. Dzieci są szczególnie wrażliwe na wszelkiego rodzaju bodźce, w tym na reklamę, dlatego należy zadbać o to, aby nie były one narażone na przekazy, które mogą wpływać negatywnie na ich rozwój.

Odpowiedzialne podejście do reklamowania dla dzieci wymaga od wytwórców i reklamodawców uważnej i przemyślanej strategii. Muszą oni uważać, aby ich przekazy nie były szkodliwe dla dzieci i nie kierować się wyłącznie chęcią zysku.

Mimo że reklama jest często skierowana dla dzieci, to istnieją pewne sposoby, które można stosować dla zapewnienia, że jest to odpowiedzialny i bezpieczny przekaz.

ZACHOWANIE EFEKTYWNEGO KONTROLOWANIA REKLAMY
1. KONTROLA ZAWARTOŚCI REKLAMOWEJ
Osoby odpowiedzialne za treści reklamowe dla dzieci powinny wziąć pod uwagę wiek docelowego odbiorcy i przestrzegać określonych norm etycznych. Korzystanie z tradycyjnych i potencjalnie szkodliwych sposobów reklamowania powinno być unikane.

2. KONTROLA CZĘSTOTLIWOŚCI REKLAMOWANIA
Reklamy nie powinny być nadużywane i występować zbyt często, aby nie wpłynęły negatywnie na dzieci. Powinno się również zadbać o to, aby reklamy były umieszczane w kontekście edukacyjnym, tak, aby reklamowane produkty nie wywołały u dzieci błędnych przekonań.

3. PROMOWANIE EDUKACJI NA TEMAT REKLAMY
Edukowanie dzieci o reklamie jest jednym z procesów, który może znacząco zmniejszyć potencjalne negatywne skutki reklamy. Powinniśmy uczyć dzieci oglądania reklam z umiejętnością rozpoznawania przekazów sprzecznych z ich wartościami i przekonańmi.

REKLAMA I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Reklama, która jest adresowana do dzieci, powinna zostać przemyślana pod kątem bezpieczeństwa. Reklamodawcy i wytwórcy reklam powinni zwracać szczególną uwagę na aspekty takie jak: zdrowie, bezpieczeństwo, emocjonalne doświadczenia, jak i aktywność fizyczna.

Odstępstwa od tych norm mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla dzieci. Dlatego nie należy lekceważyć wpływu, jaki reklama może wywierać na młodych ludzi. Jedynie odpowiedzialne i przemyślane podejście do reklamy może przynieść korzyści dla dzieci oraz dla firm i reklamodawców.