Czym właściwie jest adres IP?
Adres IP to dla wielu niewprawionych w tajniki sieci komputerowych czarna magia. W rzeczywistości lokalny adres IP to bardzo prosta sprawa. Twoje IP
[/b] zapewne wygląda mniej więcej tak: 192. 168. 1.4. Jest on zbudowany w następujący sposób. Pierwsza część (w naszym przypadku “192. 168. 1”) jest częścią służącą do identyfikacji całej sieci. Ostatni oktet (“.4”) określa nam numer przypisany konkretnemu urządzeniu. Liczny oddzielone kropkami nazywamy oktetami, ponieważ komputer widzi je w systemie dwójkowym, w którym każdy zajmuje osiem bitów. Oczywistą sprawą jest, że jeżeli liczba bitów do zapisania liczny jest ograniczona to analogicznie liczba adresów IP też. Ten problem rozwiązano wdrażając (mało popularny) system IPv5 oraz (dobrze przyjęty) IPv6. Pozwalają one na identyfikacje znacznie większej liczy urządzeń. Dzięki takim rozwiązaniom globalne sieci komputerowe mogą się bezustannie rozwijać i nie są w żaden sposób limitowane. Należy pamiętać, że lokalny adres IP i internetowy są całkowicie odmiennymi identyfikacjami..