Analiza konkurencji jest narzędziem, które pozwala przedsiębiorstwu na dopasowywanie swojej strategii marketingowej do działań konkurentów oraz ustala wzorce i schematy działań firm konkurencyjnych, które mogą nam w przyszłości zagrażać. Zwykle analizuje się konkurencję w ramach marki, czyli te przedsiębiorstwa które oferują podobne usługi i produkty dla tej samej grupy odbiorców. Pozwala to na poznanie całej rzeszy konkurentów o podobnym profilu działalności, którzy stanowią nasze największe zagrożenie na rynku.

 

Do części składowych analizy należy m. in. strategia marketingowa, poziom cel oraz słabe i silne strony konkurencji. Przeanalizowanie wszystkich tych elementów pozwala na przygotowanie się do przyszłych ruchów naszych konkurentów oraz opracowanie długofalowego planu działania, który będzie odpowiedzią na wszelkie podejmowane decyzje poprzez konkurencyjne przedsiębiorstwo. Ważny jest także stały monitoring cen konkurencji, który pozwala na regularne kontrolowanie rynku oraz zapobieganie nagłemu odpływowi konsumentów z powodu obniżania cen w innych przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, które oferują podobne lub identyczne produkty