Tablice reklamowe: jakie są ich znaczenie i wykorzystanie w przestrzeni publicznej?

Od dawna w przestrzeni publicznej, zarówno miejskiej jak i wiejskiej, można zauważyć obecność tablic reklamowych. Z jednej strony, mogą one zdecydowanie ułatwiać poruszanie się w terenie, informując o lokalizacji sklepów, firm czy usług, z drugiej jednak, mogą też powodować efekt zamurowania i sztucznego zastąpienia naturalnego krajobrazu. Przedstawiamy kilka ważnych kwestii, które warto wziąć pod uwagę, analizując znaczenie i wykorzystanie tablic reklamowych w przestrzeni publicznej.

1. Tablice reklamowe a bezpieczeństwo ruchu ulicznego
Łatwo zauważyć, że część tablic reklamowych umieszczona jest w miejscach, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ruchu ulicznego. Mowa tutaj przede wszystkim o umieszczeniu ich w pobliżu skrzyżowań, gdzie przesłaniają one widoczność kierowcom. Jeśli zatem mamy na drogach umieszczone tablice reklamowe, muszą one być umieszczone w miejscach, które nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo ruchu.

2. Tablice reklamowe – poczucie estetyki przestrzeni publicznej
Jak już wcześniej wspomniano, tablice reklamowe mogą wpłynąć negatywnie na nasze poczucie estetyki w przestrzeni publicznej. Zbyt duża ich liczba lub umieszczenie w miejscach, które nie nadają się do reklam, mogą drażnić i dezorganizować przestrzeń. Stąd też warto, aby decyzja o umieszczeniu tablic reklamowych była ściśle regulowana przez odpowiednie przepisy i instytucje.

3. Korzyści ekonomiczne wynikające z umieszczania tablic reklamowych
Nie ulega wątpliwości, że umieszczanie tablic reklamowych wiąże się z pewnymi kosztami. Trzeba bowiem zapłacić za ich wypożyczenie, wykonanie, a także za miejsce, w którym zostaną umieszczone. Jednocześnie jednak, dla wielu firm, umieszczenie reklamy na tablicy może być doskonałym narzędziem promocji. Często staje się ona jedną z form reklamy, która przyciąga uwagę potencjalnych klientów i pomaga zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą.

4. Odpowiedzialność za umieszczanie tablic reklamowych
Umieszczanie tablic reklamowych wiąże się z pewnymi przepisami prawnymi i normami wynikającymi z zarządzeń samorządów terytorialnych. W związku z tym, osoby odpowiedzialne za umieszczanie tablic muszą zachować szereg zasad, których nieprzestrzeganie może grozić wysokimi karami. Należy więc przestrzegać wyznaczonych zasad i przepisów, aby uniknąć nieporozumień.

5. Tablice reklamowe a estetyka obszaru miejskiego
Ostatnia kwestia, która warto omówić to estetyka obszaru miejskiego. Nie ulega wątpliwości, że umieszczanie tablic reklamowych może wpłynąć na sposób, w jaki odbieramy przestrzeń miejską. Trzeba zwracać szczególną uwagę na estetykę i styl tablic, aby nie wprowadzać chaosu i nie upiększać miejskiej przestrzeni w sposób nieodpowiedni.

Podsumowując, tablice reklamowe są elementem przestrzeni publicznej, który ma swoje wady i zalety. Należy pamiętać, że ich umieszczanie powinno być poddane ściśle określonym przepisom i zasadom, aby nie wpłynęło negatywnie na bezpieczeństwo ruchu, estetykę obszaru mieskiego czy sposobność wykorzystania ich w promocji oferty.